Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie
Strona główna

WITAMY NA STRONIE OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

w KRAKOWIE

 

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie utworzono  w  celu świadczenia  pomocy rekonwersyjnej uprawnionym żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom zawodowym oraz współmałżonkom i dzieciom żołnierzy, którzy zmarli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem działań służbowych. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie prowadzi działania, które ułatwiają żołnierzowi zawodowemu przejście ze służby w Siłach Zbrojnych do pracy w sektorze cywilnym. Ośrodek działa na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Prowadzimy działalność doradczą, informacyjną i szkoleniową. Współpracujemy z Wojewódzkimi Sztabami  Wojskowymi, dowódcami jednostek wojskowych, kierownikami i dowódcami instytucji wojskowych, a także z instytucjami cywilnego rynku pracy. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych specjalistów, materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi oraz aktualnymi analizami lokalnych rynków pracy.  Ośrodek Aktywizacji Zawodowej podejmuje współpracę z licznymi instytucjami  w celu wspólnej realizacji projektów związanych  z   pozyskiwaniem środków unijnych  na rzecz zdobywania nowych lub  podnoszenie posiadanych już kwalifikacji  a także na otwarcie działalności gospodarczej. Projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój umożliwiają  udział w bezpłatnych szkoleniach  w trakcie służby wojskowej, niezależnie od stanowiska i stażu. Z tej formy pomocy mogą  korzystać również cywilni pracownicy wojska.

 

Jeśli zastanawiasz się "Co dalej?" po zakończeniu kariery wojskowej zgłoś się do
Ośrodka Aktywizacji Zawodowej!

 

POMAGAMY

 •  w podjęciu decyzji zawodowych;
 •  w przygotowaniu do procesu poszukiwania pracy;
 •  w  otwarciu własnej działalności gospodarczej.

DORADZAMY

 • w wyborze lub zmianie zawodu;
 • w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

OFERUJEMY

 • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym;
 • możliwość określenia kompetencji  zawodowych oraz predyspozycji psychicznych    przy pomocy metod testowych;
 • wsparcie i pomoc psychologiczną.

INFORMUJEMY

 • o możliwościach kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 • o obowiązujących prawach i tendencjach na rynku pracy.

Zapraszamy do korzystania z naszej strony !

 

                  Rekonwersja w strukturach MON - Prezentacja - pobierz prezentację >>

 

 

monitoring pozycji

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych