Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie
Aktualności

03.10.2018

Targi Pracy i Przedsiębiorczości.

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej zaprasza żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodziny na Targi  Pracy Przedsiębiorczości organizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, które odbędą się w dniu 18 października 2018 roku w Tauron Arena Kraków, przy ul. Stanisława Lema 7, w godzinach od 10.00 do 14.00.
Serdecznie zapraszamy!


12.06.2018

Szkolenie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach
W dniu 26 czerwca w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach odbędzie się  szkolenie dla osób odpowiedzialnych za rekonwersję z jednostek oraz instytucji wojskowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawami prawnymi funkcjonowania systemu rekonwersji, obowiązującymi dokumentami rekonwersyjnymi, a także zostaną omówione zagadnienia doradztwa zawodowego oraz możliwości wykorzystania środków unijnych


12.06.2018

W dniach 19 - 22 czerwca 2018 r. w Ryni odbędzie się coroczna  odprawa szkoleniowo - rozliczeniowa struktur rekonwersji kadr Sił Zbrojnych RP


18.05.2018

W dniu 17 maja Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie uczestniczył w kolejnej edycji krakowskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości "Majówka z pracą", zorganizowanych przez Grodzki Urząd Pracy, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Ośrodek przygotował oferty pracy udzielał również osobom zainteresowanym informacji na temat pomocy rekonwersyjnej, sytuacji na lokalnym rynku pracy a także o możliwościach podnoszenia kwalifikacji na kursach i szkoleniach.  


13.10.2017

Szkolenie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Kielcach.W dniu 12 października w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Kielcach odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, skierowane do  komendantów Wojskowych Komend Uzupełnień  oraz osób zajmujących się rekonwersją w jednostkach i instytucjach wojskowych z terenu  województwa świętokrzyskiego.  Zakres szkolenia obejmował prawne aspekty funkcjonowania systemu pomocy  rekonwersyjnej, zasady wypełniania dokumentów, problematykę doradztwa zawodowego oraz możliwości wykorzystania środków pozabudżetowych dla podnoszenia kwalifikacji i zakładania własnej działalności gospodarczej.


20.06.2017

 Szkolenie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach
W dniu 20 czerwca w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach pracownicy Ośrodka Aktywizacji Zawodowej przeprowadzili szkolenie dla osób odpowiedzialnych za rekonwersję z jednostek oraz instytucji wojskowych z terenu województwa śląskiego. Na szkoleniu  omówiono  podstawy prawne funkcjonowania systemu rekonwersji, obowiązujące dokumenty rekonwersyjne, zagadnienia doradztwa zawodowego oraz możliwości wykorzystania środków unijnych


26.052017

Szkolenie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodek Aktywizacji Zawodowej przy współudziale Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie przeprowadził szkolenie z zakresu przepisów i trybu przyznawania pomocy rekonwersyjnej. Szkolenie skierowane było do osób zajmujących się rekonwersją z jednostek oraz instytucji wojskowych z terenu województwa małopolskiego.

24.05.2017
Targi Pracy "Majówka z Pracą"
W dniu 23 maja 2917 roku Ośrodek Aktywizacji Zawodowej brał udział w targach Pracy „Majówka z Pracą", zorganizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.  Ośrodek przygotował oferty pracy a także udzielał informacji o możliwościach podnoszenia i zmiany kwalifikacji w oparciu o  system pomocy rekonwersyjnej.

30.09.2016
Szkolenie struktur rekonwersji
W dniach 27 – 29 września 2016 roku w Lublinie odbyło się szkolenie specjalistyczne struktur rekonwersji kadr sił zbrojnych RP. Tematem szkolenia były aktualne problemy doradztwa zawodowego w procesie rekonwersji kadr. Szkolenie miało na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych w odniesieniu do takich zagadnień jak: planowanie „drugiej kariery zawodowej” żołnierzy zawodowych kończących służbę zawodową, podmiotowe i społeczne uwarunkowania realizacji kariery zawodowej w nowym środowisku oraz zasoby osobiste osób kończących zawodową służbę wojskową wobec wymagań współczesnego rynku pracy. Szkolenie realizowane było przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

28-09.2016
Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”
W dniu 27 września 2016 roku Ośrodek Aktywizacji Zawodowej brał udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”, organizowanych przez Grodzki Urząd Pracy, które odbyły się w Tauron Arenie Kraków.  Ośrodek przedstawiał osobom zainteresowanym aktualne oferty pracy oraz oferty szkoleniowe, informował o sytuacji na lokalnym rynku pracy, udzielał informacji na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz o systemie pomocy rekonwersyjnej.

02.09.2016
Targi Pracy „Świadomie do celu”
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej zaprasza żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodziny na V edycję Targów Pracy „Świadomie do celu”. Organizatorem Targów pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa jest Grodzki Urząd Pracy. Targi odbędą się w dniu 27 września 2016 r. w krakowskiej TAURON Arenie, przy ul. Stanisława Lema 7, w godzinach od 10ºº do 14ºº.
Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie informujemy , że w dniu 27 września 2016 r. w godzinach 9ºº do 14³º Ośrodek
Aktywizacji Zawodowej będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

20.05.2016
Odprawa rozliczeniowo - szkoleniowa struktur rekonwersji kadrW dniach 16 - 18 maja 2016 r. w Waplewie odbyła sie coroczna odprawa rozliczeniowo -szkoleniowa Struktur Rekonwersji Kadr Sił Zbrojnych RP. Celem odprawy była ocena efektów działalności struktur rekonwersji realizowanej w 2015 roku, w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej. Omówiono szczegółowe zasady pozyskiwania i gromadzenia informacji dotyczących osób korzystających z pomocy rekonwersyjnej oraz potrzeb i oczekiwań w tym zakresie. Odbyły sie również szkolenia dla pracowników COAZ i OAZ z zakresu poradnictwa zawodowego, zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych i archiwizacji dokumentów.

05.05.2016
Targi Pracy „Majówka z pracą”
Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na targi pracy „Majówka z pracą”, które odbędą się 12 maja 2016 r. (czwartek) w godz. 10 - 14 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.
Wszystkich zainteresowanych informujemy również, że lista wystawców, którzy obecni będą na Targach Pracy, wraz z wykazem wolnych miejsc pracy znajduje się na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  www.gupkrakow.pl

22.04.2016
XIX Targi Pracy w Kielcach
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach  zapraszają na XIX Ogólnopolskie Targi Pracy, organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach. Targi odbędą sie w dniu 27.04.2016 r. w godzinach 11.00 - 14.30 w Hali Wystawienniczej, Kielce, ul. Zakładowa 1.

04.04.2016

  Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie sie o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz planowanych do utworzenia Wojskach Obrony Terytorialnej.
Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony do WKU, posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej ( bez odbytej służby wojskowej ).

Szczegółowe informacje na stronie: www.krakow.wku.wp.mil.pl    
 tel. 261 13 48 03


 15.10.2015

Targi Pracy  „Świadomie do celu

 W dniu 14 października w krakowskiej Arenie odbyła sie IV edycja Targów Pracy "Świadomie do celu". Jednym z wystawców był Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. Stoisko „wojskowe" przygotowane zostało przy współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie, przedstawicielami wojsk powietrzno - desantowych oraz sił powietrznych. Dla osób odwiedzających Targi Ośrodek Aktywizacji Zawodowej  przygotował oferty pracy oraz oferty szkoleniowe. Udzielano również informacji na temat zasad funkcjonowania pomocy rekonwersyjnej. Z kolei osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową mogły uzyskać informację o zasadach rekrutacji a także porozmawiać z żołnierzami pełniącymi służbę w poszczególnych formacjach.


                                                   04.09.2015

Targi Pracy "Świadomie do celu"

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej zaprasza żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy,  pracowników wojska oraz ich rodziny na IV Edycję Targów Pracy " Świadomie do celu".  Targi odbędą się w dniu 14 października 2015 r. w krakowskiej Arenie, przy ul. Stanisława Lema 7, w godzinach od 10.00 do 14.00.
Serdecznie zapraszamy!


                                                                                                                                                                                                                                                                  15.06.2015

Odprawa organizacyjno – szkoleniowa struktur rekonwersji W dniach 09.06 – 11.06 w Waplewie odbyła się coroczna odprawa organizacyjno – szkoleniowa struktur rekonwersji kadr SZ RP. Podczas spotkania omówiono i analizowano działalność rekonwersyjną  za cały 2014r. i pierwszą połowę 2015r. realizowaną przez OAZ, WBE oraz WSzW. Dyskutowano również nad możliwościami współpracy struktur rekonwersji z dowódcami jednostek i instytucji wojskowych. Kierownik OAZ w Krakowie przedstawił możliwości wykorzystania funduszy unijnych dla potrzeb żołnierzy i pracowników wojska w perspektywie programowania 2014 – 2020.                                                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                                                   07.04.2015

Targi Pracy "Majówka z pracą"

W dniu 8 maja 2015 r. w godzinach 10.00 - 14.00 odbędą się Targi Pracy "Majówka z pracą" organizowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Targi odbędą się w Nowohuckim Centrum Kultury przy Al. Jana Pawła II  232 w Krakowie. Jednym z wystawców będzie Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, który swoje stoisko  przygotuje wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień  w Krakowie.  Uczestnictwo w Targach będzie dla Państwa okazją do bezpośredniego spotkania z pracodawcami, oferującymi miejsca pracy.
Serdecznie zapraszamy!                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                   01.04.2015
Szkolenie w WKU w Tarnowie
W dniu 31 marca w Wojewódzkiej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej z WSzW w Krakowie oraz komendantów WKU z województwa małopolskiego. Uczestników szkolenia zapoznano z przepisami prawnymi regulującymi przyznawanie pomocy rekonwersyjnej. Poinformowano o możliwościach podniesienia kwalifikacji na szkoleniach finansowanych z funduszy UE. Omówiono również podstawowe zapisy wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.


                                                                                                                                                                                                                                                                  18.03.2015

XVIII Targi Pracy w Kielcach
W dniu 17 marca  Ośrodek Aktywizacji Zawodowej  brał udział w XVIII Targach Pracy w Kielcach. Stoisko przygotowano wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Kielcach. Ośrodek przedstawiał osobom zainteresowanym oferty pracy oraz oferty szkoleniowe, udzielał informacji na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, systemu pomocy rekonwersyjnej oraz indywidualnych porad zawodowych. Przedstawiciele WSzW zapoznawali osoby odwiedzające Targi z zasadami rekrutacji do zawodowej służby wojskowej.


                                                                                                                                                                                                                                                                 09.01.2015
W dniu 08.01.2015 w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej w Krakowie podpisane zostało porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie oraz Wydziałem Nauk Społeczno - Pedagogicznych uczelni z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem  porozumienia jest ustalenie zasad współpracy związanej z rozwojem edukacyjnym żołnierzy, byłych żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej członków rodzin żołnierzy zawodowych. Uczelnia zaproponowała klientom OAZ możliwość skorzystania z programu  "Rozwój kariery zawodowej żołnierzy ", obejmującego m.in. zniżki w opłacie czesnego za studia i kursy.
Więcej informacji dotyczących powyższej oferty  w zakładce: Oferty Szkoleniowe.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                               05.12.2014

Nowe rozporządzenie MON w sprawie pomocy rekonwersyjnej.                                                        

Informujemy, że z dniem 5.12.2014 r. weszło  w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych ( Dz. U. z 2014 poz. 1622 ).  Treść rozporządzenia została zamieszczona na naszej  stronie internetowej w zakładce: Akty prawne.<<powrót     

                                                                                

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych