Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie
Formy działania

POMOC REKONWESYJNA
Pomoc rekonwersyjna to kompleksowa oferta świadczona  uprawnionym osobom na rzecz ich adaptacji do cywilnego rynku pracy. Świadczona pomoc obejmuje:
 •    przekwalifikowanie
 •    praktyki zawodowe 
 •    doradztwo zawodowe
 •    pośrednictwo pracy

PRZEKWALIFIKOWANIE
Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub z przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz w innych instytucjach uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązujące w dniu  1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.
Zwrot kosztów jest uzależniony od wysługi w służbie i wynosi:  
   -  po  4  latach służby wojskowej –  100%  ( 2400 zł );
   -  po  9  latach służby wojskowej –  200%  ( 4800 zł );
   -  po 15 latach służby wojskowej –  300%  ( 7200 zł ).
Małżonkom oraz dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia z przyczyn, o których mowa w art.120 pkt 2 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, pokrywa się koszty w wysokości 300% limitu ( 6525 zł ).

PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki  to możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w sytuacji zbliżonej do przyszłej pracy. Może  być  integralną częścią programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu. Czas trwania praktyki nie może przekroczyć 6 miesięcy.

DORADZTWO ZAWODOWE
Doradztwo zawodowe jest formą specjalistycznej pomocy zwalnianym żołnierzom zawodowym w podejmowaniu optymalnych decyzji  zawodowych, wyborem kierunku przekwalifikowania oraz uzyskaniem wiedzy na temat predyspozycji zawodowych. W ramach pomocy doradczej udzielane są  porady indywidualne  oraz organizowane  grupowe zajęcia informacyjno-szkoleniowe.

POŚREDNICTWO PRACY
Pośrednictwo pracy realizowane przez pracowników rekonwersji polega na udzielaniu żołnierzom zawodowym pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Ta forma pomocy pozwala również pracodawcom znaleźć odpowiednich pracowników spośród byłych żołnierzy zawodowych.

 

<<powrót

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych